Phong thủy Lạc Việt

Tin tức & sự kiện

Ngày giờ tốt năm Canh Tý 2020

TRẠCH CÁT TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020 - CANH TÝ


* Ngày 30 tháng Chạp:
- Giờ 19h đến 21h: Nhu – Khuê – Thái: Sắp đặt mọi thứ chuẩn bị cúng giao thừa, cúng cơm cũ tốt.
- Giờ 21h đến 23h: Tiết – Di – Trung Phù: dọn dẹp lại bàn thờ để chuẩn bị thắp hương giao thừa.
* Ngày 1 tháng giêng:
- 1h đến 3h sáng: Đỉnh – Quải – Cấu: lợi xông nhà.
- 3h đến 5h: Vị tế - Ký tế - Giải: việc dở dang mà biết sắp đặt mà thực hiện thì sẽ giải quyết được.
- 17h đến 19h: Đỉnh – Quải – Đại Hữu: Lợi xông nhà.
* Ngày mồng 7 tháng giêng:
- 5h đến 7h: Cấu – Càn – Càn
- 13h đến 15h: Càn – Càn – Đại Hữu
- 15h đến 17h: Lý – Gia Nhân – Thuần Đoài
* Ngày mồng 8 tháng giêng:
- 13h đến 15h: Đoài – Gia Nhân – Lý.
* Ngày mồng 9 tháng giêng:
- 9h đến 11h: Đại Hữu – Quải – Càn
ngày giờ đệp khai trưong

Năm CANH TÝ - Vận khí Bích Thượng Thổ  

Tranh gà - Tranh dân gian Đông Hồ

Hướng Xuất Hành

Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Bắc.

 

Hướng tốt để động thổ

Thân Tý Thìn thì kỵ động thổ ở Tỵ Ngọ Mùi bị tam sát

Phương vị động thổ cho năm 2020 là tại hướng Tây Bắc: 292.5 độ - 337.5 độ.

Hướng tốt động thổ 2020

Phương vị tốt xấu 2020 

 

 

Bài viết khác